Advena.pl – dane kontaktowe

Centrala Kraków

Oddział Kielce

Advena.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 6762451661, REGON 122463151, KRS przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, nr 0000403791, kapitał zakładowy 20,000 zł

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)iod@advena.pl

Zarządzaj plikami cookies
Scroll to Top