Księgowy ma polisę OC… na pewno?

Gdzieś daleko ktoś może właśnie teraz pyta księgowego o ubezpieczenie OC. Księgowy odpowiada, że ich biuro jest oczywiście ubezpieczone i rozmowa spokojnie toczy się dalej. A w wielu wypadkach nie powinna.

Najpowszechniej kojarzonym skutkiem deregulacji, wprowadzonej ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z dn. 9 maja 2014 r. [Dz.U.2014,poz.768] było uwolnienie zawodu księgowego i praktyczna kasacja obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacyjnego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ta informacja przebiła się jeszcze jakoś do zainteresowanych i po tej dacie nikt [jeszcze? już?] nie spytał nas o takowy certyfikat. Mało kto [również wśród księgowych] zdaje sobie jednak sprawę, że pośrednią konsekwencją deregulacji były zmiany dotyczące obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej, regulowane rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 6 listopada 2014 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem ochrona z obowiązkowej polisy przysługuje tylko i wyłącznie z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zakres czynności objętych ubezpieczeniem definiuje zaś art. 4 ust. 3, p 2-6 tej Ustawy o rachunkowości. Czynności te obejmują [w ustawie brak magicznej prawniczej formułki “w szczególności”, co oznacza, iż jest to katalog zamknięty]:

  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

I nic ponad wspomniane.

“A po polsku można prosić?”

A po polsku i z grubsza – obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego obejmuje tylko to, co potocznie określa się jako “pełną księgowość”. NIE OBEJMUJE prowadzenia KPiR. NIE OBEJMUJE prowadzenia kadr i płac. NIE OBEJMUJE “wyliczania ZUSów”. Jeśli zatem Wasze biuro chwali się, że ma “obowiązkowe OC”, nie wspominając nic o nadwyżkowym, i jeśli obawiacie się, że wypadki, które jak wiadomo chodzą po ludziach, przejdą się również po Waszych kadrach i płacach albo po KPiR…

… zapraszamy do Advena.pl. Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC mamy ubezpieczenie od prowadzenia kadr i płac, naliczania ZUS i prowadzenia Waszych KPiR [zwanego “określonymi czynnościami doradztwa podatkowego”]. Od dziesięciu lat nasze polisy biegną bezszkodowo i mamy nadzieję, że w tej kwestii nic nie ulegnie zmianie.

zobacz także...

Advena.pl na FB

Parę dni temu uruchomiliśmy fanpage naszego biura rachunkowego na Facebooku, dostępny pod adresem fb.me/AdvenaPL. Zapraszamy do odwiedzin.

Zarządzaj plikami cookies
Scroll to Top